Obmycie stóp uczniów opisano tylko w Ewangelii Jana. Według historii, na początku Ostatniej Wieczerzy: „Jezus,…

Positive and negative ions have all been heard about them. They circulate in our living…

Facebook Comments Box

Facebook Comments