Obmycie stóp uczniów opisano tylko w Ewangelii Jana. Według historii, na początku Ostatniej Wieczerzy: „Jezus, wstał wieczorem, zdjął zewnętrzne ubranie i przepasał się. Następnie wlał wodę do misy i zaczął myć nogi uczniów i wycierać je przepasanym ręcznikiem. Zbliża się do Szymona Piotra i mówi do Niego: Panie! Czy myjesz moje stopy? Jezus mu odpowiedział:…

CONTACT     ABOUT US     SUBSCRIBE     FACEBOOK
Bisaggio - Health - Healing